Ukupni prihvatljivi troškovi projekta: 15.474.850,07 HRK

Ugovorom o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Fondova u financijskom razdoblju 2014.–2020., referentne oznake KK.06.1.2.01.0006, „Interpretacijsko edukacijski centar Grpašćak“ ukupni prihvatljivi troškovi se određuju na maksimalno 15.474.850,07 kuna.

Sufinanciranje Europskog fonda za regionalni razvoj: 13.153.622,55 HRK

Ugovorom o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Fondova u financijskom razdoblju 2014.–2020., referentne oznake KK.06.1.2.01.0006, „Interpretacijsko edukacijski centar Grpašćak“ dodjeljuju se bespovratna sredstva u iznosu od 13.153.622,55 kuna što je najviši mogući iznos sufinanciranja ukupno utvrđene vrijednosti prihvatljivih izdataka Projekta.

Udio nacionalnog sufinanciranja Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost: 1.446.970,82 HRK

Temeljem Ugovora broj 2017/000659 (KLASA: 612-07/17-01/02, URBROJ: 563-02-2/253-17-7) o neposrednom sudjelovanju Fonda u sufinanciranju troškova projekta „Interpretacijsko edukacijski centar Grpašćak“ referentne oznake KK.06.1.2.01.0006, odobrena su sredstva u maksimalnom iznosu 10% opravdane vrijednosti u iznosu od 1.446.970,82 kuna, a prema ukupnom iznosu procijenjenih i opravdanih troškova prema Fondu od 14.469.708,21.

Udio sufinanciranja projektnih partnera Općine Sali i TZ Općine Sali: 126.564,93 HRK

Temeljem sporazuma o partnerstvu partneri se obvezuju osigurati financijska sredstva za provedbu dogovorenih dijelova aktivnosti čija ukupna vrijednost iznosi 843.766,20 kuna s PDV-om, odnosno osigurati udio sufinanciranja dijela projektnih aktivnosti u iznosu od 15% navedene vrijednosti što iznosi 126.564,93 kuna s PDV-om.

 

Financiranje projekta interpretacijsko edukacijski centar Grpašćak